Welpen - Deckmeldungen - Wurfplanung

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Riesenschnauzer Zwinger " v. Schwanenteich "

WT: 26.04.2018

2 Rüden / 8 Hündinnen

1 Rüde noch frei


www.zwingervomschwanenteich.de


                                                                                                                                                                                                           

Riesenschnauzer Zwinger v. Blackmooore

Erwartet Anfang September zwei Würfe

Kontakt :

Heike Müller - Bahnhofstr 99 - 15 910 Schönwalde - Tel:0172 / 5908956 - www.blackmoore.de


                                                                                                                                                                                           

Zwergschnauzer Zwinger v. Rauschebart´s

DT: 04.08.2018

M: Kala Kolumma Art Löhrs
V: König Ludwig v.d. Fuhrmannswache

Sollten sie dennoch fragen haben .... 0172 / 5908956 - Zuchtwart Heike Müller